Czy posiadanie wiatrówki w Anglii jest dozwolone?

Posiadanie wiatrówki w UK

Posiadanie wiatrówki w Wielkiej Brytanii jest zabronione. Zgodnie z prawem, nikt nie może posiadać lub używać broni pneumatycznej bez pozwolenia na broń. Pozwolenie to można uzyskać tylko wtedy, gdy osoba ma ważny powód do posiadania broni i przechodzi odpowiedni proces badań i kontroli. Osoby, które naruszają te przepisy mogą być skazane na grzywnę lub więzienie.

Istnieje kilka sytuacji, w których osoby mogą legalnie posiadać wiatrówkę w UK. Na przykład, jeśli są one członkami organizacji sportowej lub strzeleckiej, mają prawo do posiadania broni pneumatycznej do celów sportowych lub rekreacyjnych. Ponadto istnieje również możliwość ubiegania się o pozwolenie na broń dla celów obronnych lub myślistwa. Jednak aby to zrobić, trzeba spełnić określone warunki i przejść odpowiedni proces badań i kontroli.